:::: MENU ::::
Posts tagged with: Fütürizm

Geleceği şekillendirmek …

futuretalks

Dün akşam üstü Bahçeşehir Üniversitesi’nde bir söyleşiye katıldım “Future Talks” serilerinin ilki olan “Geleceğin meslekleri ve İş Modelleri”  konulu toplantıda, sadece geleceğe dair kariyer planı odaklı konuşmalar yapıldı zannetmeyin. Bir çok konuda, değerli konukların, dernek üyelerinin verdiği ipuçlarını dinledik. Salonda gençlerin katılımının daha fazla olmasını beklerken, neredeyse orta yaşın baskın olduğunu gözlemledim. Belki kursları veya dersleri vardı gençlerin, kendi yerlerine aile efradını gönderdiler diye düşündüm.
Dernek yöneticileri ve konukların keyifli anlatımlarıyla, neredeyse 3 saate yakın süre salonda kaldığımızın farkına bile varmadık. Alphan Manas‘ın esprili konuşması, Cem Tarık Yüksel‘in görsel açıdan zengin sunumu, salonda pek çok kişiyi  geleceği şekillendirmek açısından bir üst seviyeye taşıdı. Açılış konuşmasında ve soru cevap bölümünde dernek başkanı Ufuk Tarhan “Geleceği tasarlayıp kurgulayabiliriz ve aralarından en iyiyi seçebiliriz. Daha iyi bir gelecek istiyorsak bu doğrultuda çaba sarf etmemiz en önemli insanlık sorumluluğumuzdur” diyerek, herkesi geleceği şekillendirmek üzere derneğe daveti, bir çok arkadaşıma “ilk kez bir derneğe üye olacağım “dedirtti. Hepsinin takipçisiyim 🙂  Sevgili Sarper Sılaoğlu‘nun moderatörlüğünde gerçekleşen bu harika konferans sayesinde, Türkiye’nin ilk Fütürist’lerinden olan Reha Oğuz Türkkan ile tanışma şansına da sahip olduğum bu toplantıların ikincisini heyecanla bekliyorum.


Fütürist Manifesto 2009

Okumakta olduğunuz, Türkiye’nin ilk Fütürist Manifestosu Fütüristler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Türkiye Fütüristler Derneği, ‘olumlu Gelecek Tasarımı’nın temel ilkelerini 2009 Fütürist Manifestosu ile belirledi.

futuristler Fütürist Manifesto – 2009 İnsanlık tarihinin en önemli değişimlerinden birini geçiriyoruz. Dünyada, her anlamda tıkanıklık, mutsuzluk ve karamsarlık hâkim. Kendimize yeni hedefler koymalı, yeni motivasyon unsurları belirlemeliyiz. Geleceğin nasıl olacağını değil, sahip olduğumuz bilgiyi doğru kullandığımızda kurabileceğimiz yenidünya uygarlığının nasıl olabileceğini uzgörebilir, onu şekillendirebiliriz. Bilgi ve teknolojiyi kullanarak muhtelif gelecekler oluşturulabileceğini kabul etmeli ve yaşamın tüm boyutları için alternatif senaryolar, olumlu gelecek tasarımları yapılabileceğini benimsemeliyiz. Açlık, fakirlik, savaş gibi büyük insanlık sorunlarının engellenebilir ve kabul edilemez olduğuna inanan bir kültürü inşa etmeliyiz. Bu konuda taviz vermek, geleceğe kalacak mirasımızda, bu sorunların aynen tekrarlanması demektir. Sürdürülebilir küresel gelecek için etik değerlere olan duyarlılığın artırılmasını ve uluslararası ortak bir hukuki düzenin kurulmasını sağlamalıyız. Dünya zengin kaynaklara sahiptir. Bu kaynakların belli sayıda ülke ve/veya toplum tarafından kontrol edilmesini engellemeli, çalışmak-üretmek için yeni teşvik mekanizmaları ve sistemleri hayata geçirmeliyiz. Dünyayı ve kaynaklarını tüm insanlığın ortak mirası olarak kabul eden anlayış ve uygulamalar geliştirmeliyiz. Çok gelişmiş teknolojilere sahibiz. Daha da gelişmişlerini yaratacağız. Yeni teknolojilerin evrene zarar vermemesi için sosyal ve ekonomik sistemlerimizin refahımızı artıracak olan teknoloji ile aynı hızda gelişmesini sağlamalıyız. Barışçı ve sürdürülebilir küresel uygarlığın kurulmasını sağlayacak uygulanabilir planlar geliştirmeli, kâğıt üzerinde kalan insan haklarını yaşamın merkezine oturtmalıyız. Doğal kaynakları temel alarak sosyal adaleti en insani ve en etkili biçimde sağlamalıyız. Tüm mal ve hizmetler herkes için kolay ulaşılabilir hale getirmeliyiz. İnsanın akıl ve zekâsını kullanarak; yaratıcılığını teşvik etmek için teknolojiden yararlanmasını sağlamalıyız.
21’inci yüzyıl fütüristleri; – Farklı olma cesaretine sahiplerdir – Kendisi ve tüm insanlık için olumlu, ilerici, yenilikçi vizyon geliştirir. – Kişi, kurum ve toplumların yararlı, etkin yol haritası oluşturmalarına yardımcı olur. – İnsanlıktan sorumlu olduğunu bilir. – Geleceğin seyircisi değil, tasarımcısı olması gerektiğinin farkındadır. – Çağdaşlık sözcüğünün günü yaşamakla sınırlı olmadığını bilir ve davranışlarıyla bunu yansıtır. – Geleceği uzgörür. – Dünyayı kendine, kendini dünyaya ait hisseder. – Dünyanın örgütlenmesinde yer almak ister. – Fütürist yaklaşımları kullanarak, kitlelerin fütürist bilinç geliştirmesine önderlik eder.